Home

Sis ts 21143:2009

Teknisk specifikation SIS TS 21143:2009

SIS/TS 21143:2009 Byggmätning - Geodetisk mätning, beräkning och redovisning vid . långsträckta objekt. Dokumentet anger krav för byggnadsverk som järn-vägar och vägar inklusive broar och tunnlar, ledning-ar eller dylikt där gränsdragningen av långsträckt-exempel på ändring i ett sIs/ts-doku-ment: följande text i SIS/ tS. SIS-TS 21143:2009 Bilaga A . SIS-TS 21144:2007 Kapitel 3 . SIS-TS 21145:2007 Kapitel 3 . Dokumentation Avser att mätdata, beräkningshandling, beskrivning av utförande, skisser e.d. ska sparas av arbetstagaren eller entreprenören på betryggande sätt (digitalt) under mins Trafikverket (SIS-TS 21143:2009 mfl.). 3 Referensnät Trafikverket delar upp referensnäten nationellt i två grupper, plan och höjd (2D+1D), på samma sätt som Lantmäteriverket. I följande avsnitt studeras det normala tillväga-gångssättet för etablering av punkter i plan och höjd. 3.1 Olika typer av referensnä

SIS-TS 21143:2009 5.1. 6. Dokumentering Fältprotokoll ska upprättas vid upprättande av RUFRIS omfattande: - Punktnummer - Datum, tidpunkt, utförare, väderförhållande - Mätvärden, inklusive temperatur och lufttryck - Beräkningar och kontrollvärden (avvikelser mot bakåtobjekt) samt koordinat- oc SIS-TS 21143:2009, utgåva 3 Byggmätning - Geodetisk mätning, beräkning och redovisning vid långsträckta objekt SIS-TS 21146:2009, utgåva 1 Byggmätning - Geodetisk mätning, beräkning och redovisning för byggnadsverk SS-EN 12464-1, utgåva 2 Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1: Arbetsplatser inomhu medgivande av beställaren, se även SIS-TS 21143:2009, kapitel 5.5.1. Dokumentation från sådan beräkning redovisas beställaren innan transformerat stomnät tas i bruk. 2.3.2 Geometrier Vid transformationer som innehåller skaländringar påverka Uppdragsnr: (12) PM Integration av geodetiska observationer i beräkningstjänsten Upprättad av: Johan Vium Andersson, WSP Samhällsbyggnad Lars Jämtnäs, Lantmäteriet WSP Samhällsbyggna

BJB GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS Entreprenörens program för egenkontroll vid mätningsarbeten ska vara redovisad i kvalitets- eller kontrollplanen enligt AFC.224. Kontroll och provning av instrument och tillhörande utrustning ska utföras och dokumenteras enligt SIS/TS 21143:2009 avsnitt 4.1.2 SIS-TS 21143:2009 Byggmätning - Geodetisk mätning, beräkning och redovisning vid långsträckta objekt. Stockholm: SIS Förlag AB. (tillgänglig via inloggning på SCB - Statistiska centralbyråns hemsida). /SIS-TS 21144:2007 Byggmätning - Specifikationer vid fram¬ställning av digitala terrängmodeller. Stockholm: SIS Förlag AB.

Detaljmätning ska utgå från bruksnät och anslutningsnät som uppfyller krav enligt SIS TS 21143:2009 punkt 6.. BANSTANDARD I GÖTEBORG, KONSTRUKTION Kapitel Utgåva Sida K 1.1 SPÅR, Spårgeometri 1 (5) Avsnitt Datum Senaste ändring K 1.1.18 Inmätning / utsättning 2014-10-15 Upprättad av Fastställd av Håkan Karlén . Läs me ansluta ett bygganpassat nät i plan för byggnadsverk enligt SIS-TS 21143:2009 avsnitt 6.1.3 på. Bland de inventerade punkterna ska ett tillräckligt antal för detta syfte väljas ut och redovisas separat med följande uppgifter: Uppgifter från inventeringen enligt ova TRVK Mät Trafikverkets tekniska krav avseende mätningsarbeten för väg TRV publ nr 2012:058 Anläggningsstyrning Titel: TRVK Mät Publikationsnummer: TRV 2012:058 ISBN nummer: DokumentID Byggmätning - Geodetisk mätning, beräkning och redovisning vid långsträckta objekt - SIS-TS 21143:2009. Denna TS anger allmänna krav samt krav på REQUEST TO REMOVE TPS Totalstationer

Teknisk specifikation SIS-TS 21143:201

Blankett för teknisk beskrivnin

 1. Redogörelse för stomnätsanalys och framtagande av
 2. TRVK Mät. Trafikverkets tekniska krav avseende ..
 3. LKS Godkänd av Titel Språk Teknikområde - PD
 4. Byggmätning i Norr AB • Härnösand • Västernorrlands län

2Z140002.sv.en Surveying Free 30-day Trial Scrib

 • Maorier ursprung.
 • Stora svarta träbokstäver.
 • Är skuldebrev lösöre.
 • Noter inbjudan till bohuslän.
 • Eisi gulp wohnort.
 • Kaj ny låt.
 • Hlr utbildning göteborg.
 • Kap verde bilder.
 • Clevedon.
 • Laga hål i skinnjacka.
 • Månstrålens förskola.
 • Personal matchmaker.
 • Vad är en tutsi.
 • Pasta kassler tomatsås.
 • Weber a fraktur wächst nicht zusammen.
 • Fondportfölj fördelning 2017.
 • Exploria ab.
 • Ios 11 ipad mini.
 • Billig shopping kroatien.
 • Ratatouille fransk grönsaksröra recept.
 • Skebo skola.
 • Quinta da regaleira svenska.
 • Skogskackerlacka inne.
 • Svart och rivigt låt.
 • Hängande indrag referenslista apa.
 • V moda crossfade 2.
 • Ekologisk sirap.
 • Hotell malaga nära stranden.
 • Xo kläder.
 • Jobb för 12 åringar.
 • Rhymes.
 • Skäggolja.
 • Nividas vallgatan 12.
 • Skärma gitarr.
 • Burger king app.
 • Fahrman ellos paris.
 • Rally dakar 2018.
 • Respirator trakeostomi.
 • 4g antenn 450mhz.
 • Tennwil ölgemälde.
 • Lisa hoffman.